مدرن سازان مازند

مازندران

عاملیت : عاملین فروشگاهی

نام نماینده : آقای هوشیارخواه

نشانی : ساری -خیابان مازیار- بین مازیار 6 و 8

شماره تماس : 01133315056-01133321941-01133328211

شماره فکس : 01133315045

پست الکترونیکی : modernsazan@outlook.com

توضیحات : فروشگاه: ساری - خیابان مازیار- نرسیده به دادگستری