مبتکران سازه پرشیا

خراسان رضوی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای حسینی مقدم

نشانی : مشهد- بزرگراه میثاق (آیت الله هاشمی رفسنجانی)- بلوار الهیه- الهیه 1 (اقدسیه 22)- روبه روی عظیم 3

شماره تماس : 05135258600-05135256800

پست الکترونیکی : mobtakeransazehpersia.co@outlook.com

توضیحات : group.persia@gmail.com