ماندگار بنای آرتیمان پویا

خراسان رضوی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقایان محمد و مهدی هاشمیان

نشانی : مشهد - خیابان احمدآباد- بلوار رضا- حدفاصل رضا 28 و 30- پلاک 281-واحد 2

شماره تماس : 05138424355