فرافرم ایستا

خراسان شمالی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای نوائیان

نشانی : بجنورد - خیابان طالقانی - طالقانی شرقی- نبش طالقانی 10-پلاک 72-طبقه اول

شماره تماس : 8-05832411115

شماره فکس : 05832411110

وبسایت : www.faraformista.com

پست الکترونیکی : info@faraformista.com