فخرسازان نوآور

مازندران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای محفوظی

نشانی : تنکابن - خیابان جمهوری - نبش سه راه خرم آباد - ساختمان دکتر سره

تلفکس : 01154223040-01154226123

پست الکترونیکی : Fakhra_reza@yahoo.com