عمارت آرمانی مهام

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای سبزعلیان

نشانی : تهران بزرگراه رسالت غرب - نرسیده به مترو علم و صنعت - پلاک 375 - واحد 5

شماره تماس : 76700479