عساکره

خوزستان

عاملیت : عاملین فروشگاهی

نام نماینده : آقای عساکره

نشانی : اهواز- اتوبان آیت الله بهبهانی-کوی مدرس- نبش خیابان اتحاد

شماره تماس : 06135538584 -06135538483

شماره فکس : 06135539875

وبسایت : www.Asakreh.com

پست الکترونیکی : info@asakreh.com