طرح و ساخت آوان

خراسان رضوی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای رضوی طوسی

نشانی : مشهد-بلوار احمد آباد-مقابل هتل هما-نبش احمد آباد 10-ساختمان رضا-واحد11

شماره تماس : 05138437700 -05138438800-05138439900

شماره فکس : 05138426050

وبسایت : tsavan.ir

پست الکترونیکی : ts.avan@yahoo.com