طراح سازان برج آسیا

فارس

عاملیت : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

نام نماینده : آقای علیزاده

نشانی : شیراز- خیابان ستارخان- ساختمان خضرا- طبقه 7- واحد 76

شماره تماس : 07136261200

شماره فکس : 07136264814