شین فرد

تهران

عاملیت : عاملین فروشگاهی

نام نماینده : آقای شیرازی فرد

نشانی : آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پل چوبی - خیابان سپاه جنوبی - پلاک 57-59

شماره تماس : 77631828-77671034

شماره فکس : 77602471

وبسایت : www.shirazifard.ir

پست الکترونیکی : knaufard@gmail.com