شهاب سنگ پرشین

اصفهان

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای فولادوند

نشانی : فولاد شهر- سایت صنعتی- میدان مدرس-خیابان اول-مجتمع تجاری اداری محمدی-ساختمان شماره 1- طبقه اول(جنب سازمان تامین اجتماعی)

شماره تماس : 03137752594