شمس گستر لاهیج

گیلان

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای شمس یوسفی

نشانی : لاهیجان - جاده لنگرود- بلوار امام رضا - روبروی ترمینال مسافربری

شماره تماس : 01342426266

شماره فکس : 01342425452

پست الکترونیکی : shamsgostar_lahij@yahoo.com