شرکت ساختمانی بیر

آذربایجان شرقی

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای کاظمی دادور

نشانی : تبریز- چای کنار- خ علامه طباطبایی- جنب مدرسه شاه حسین ولی-ساختمان بیر-طبقه 5

شماره تماس : 04133258690-4- 04133258413

شماره فکس : 04133258756

وبسایت : bir-co.com

پست الکترونیکی : info@bir-co.com