سیما آرای اراک

مرکزی

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای امیریان

نشانی : اراک -خیابان شهید شیرودی- نبش کوچه 19دی- طبقه اول- واحد 1و2

شماره تماس : 08632242597-08632248693

شماره فکس : 0864302542

وبسایت : www.simaaraarak.com

پست الکترونیکی : simaara.co153@yahoo.com