سبک سازان پولاد

خوزستان

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای محمد پولاد

نشانی : اهواز - اتوبان آیت الله بهبهانی - نبش 20 متری مدرس- ساختمان پولاد

شماره تماس : 14-06135525011 -06135518237-5518251 0613

شماره فکس : 5520465 0613

وبسایت : www.saboksazan.com

پست الکترونیکی : Saboksazan_poolad@yahoo.com

توضیحات : ali_poolad@yahoo.com