سبک سازان هوشمند آمود 

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای فراهانی نژاد 

نشانی : تهران- میدان شیخ بهایی- برج صدف- طبقه همکف- واحد 9

شماره تماس : 88629733 – 88613264 - 88629758 

شماره فکس : 88613379

پست الکترونیکی : group.amood@yahoo.com