سازه گستران آیریان

خراسان رضوی

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای مافی نژاد

نشانی : مشهد , بلوار وکیل آباد, خیابان هفت تیر, بین هفت تیر 5 و 7, پلاک 77 

شماره تماس : 05138665221-05138939345

پست الکترونیکی : sg.ayrian@gmail.com