سازه کاران الماس البرز

مازندران

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای ضمیریان

نشانی : ساری- بلوار طالقانی- خیابان شهابی- روبروی خیابان المهدی- ساختمان اشکان- طبقه 3- واحد 8

شماره تماس : 5-01133200373

تلفکس : 01133200784

پست الکترونیکی : Diamond.alborz@yahoo.com