سازه پایدار شهر بادگیرهای یزد

عاملیت : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

نام نماینده : آقای خانی

نشانی : یزد - بلوار خامنه ای - کوچه خامنه ای 3 - نبش کوچه ارکیده

شماره تماس : 3538303364