فیدار پاژ

خراسان رضوی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای صبورنیا

نشانی : مشهد- بزرگراه آسیایی- نبش آزادی 97- ساختمان سامان- طبقه 4- واحد 406

شماره تماس : 05136585118

شماره فکس : 05136582676