خانم یوسفی

کرمانشاه

عاملیت : عاملین فروشگاهی

نام نماینده : خانم ندا یوسفی

نشانی : آدرس :کرمانشاه - بلوار شهید کشوری - روبه‌روی ترمینال شهید کاویانی- جنب لرد آرا

شماره تماس : 08334413110-08334413083-08334413263-008334413889

شماره فکس : 08334413832

وبسایت : www.lordara.com

پست الکترونیکی : atiborj@gmail.com