تی کین تی

اردبیل

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای اکبری

نشانی : اردبیل- کیلومتر 5 لاین برگشت اتوبان تبریز -بعداز شرکت آناتا -پلاک877

شماره تماس : 572983 04533

شماره فکس : 572983 04533

پست الکترونیکی : tikinti.co@gmail.com