تیراژه صنعت ساختمان

گیلان

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای دانش

نشانی : رشت- بلوار شهید انصاری- تقاطع بلوار دیلمان- ساختمان تیراژه - طبقه 2- واحد 1

شماره تماس : 9-01333736666

شماره فکس : 01333735078

وبسایت : www.tbi.co.ir

پست الکترونیکی : tirajehsanat.knauf@gmail.com