توسعه و تولید مصالح ساختمان یزد

یزد

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای اخوان دستمالچی

نشانی : یزد- بلوار جمهوری اسلامی- روبروی بیمارستان افشار

شماره تماس : 03535255552

شماره فکس : 03535259940

وبسایت : pbmshop.ir

پست الکترونیکی : pbm@pbm-co.com

توضیحات : ceo@pbm-co.com