توسعه فناوریهای سازه ای فراشار

فارس

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای کرم الدین

نشانی : شیراز- بلوار امیر کبیر - خبابان فاخته - بین دلیران تنگستان 1 و 2

شماره تماس : 07138220382 - 07138231827

شماره فکس : 07138424850

پست الکترونیکی : karameddin@yahoo.com