_

آذربایجان شرقی

عاملیت : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

نام نماینده : آقای محمد رضایی

نشانی : تبریز- بلوار فارابی (چایکنار)- روبه روی شهرداری منطقه 1- برج شماوران- طبقه 3- واخحد B3

شماره تماس : 04133292786