بیتا عمران شرق

سیستان و بلوچستان

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای لاریان

نشانی : زاهدان -خیابان دانشگاه 10- نرسیده به میلان اول - سمت راست

شماره تماس : 05433250055

شماره فکس : 05433261891

وبسایت : www.Bshargh.com

پست الکترونیکی : bshargh@gmail.com