بنا سازه آبادیس شریف

فارس

عاملیت : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

نام نماینده : آقای شریف

نشانی : شهرستان آباده- میدان شهید منتظری- خیابان امام خمینی- ساختمان رفاه- طبقه همکف- واحد 16

شماره تماس : 07144360123