برج سازان

کرمان

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای هوشمند

نشانی : کرمان- خیابان پروین اعتصامی- پلاک 292

شماره تماس : 1 -2530960 0343

شماره فکس : 2530969 0343

وبسایت : www.borjsazangroup.com

پست الکترونیکی : borjsazan@yahoo.com