ایستا کیش

کیش

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای مهرالحسنی

نشانی : کیش- بلوار ایران- جنوب غربی بندرگاه- قطعه A22- طبقه اول- واحد 2

شماره تماس : 07644422670

پست الکترونیکی : mehr@istakish.com