ایستا سازه سیرجان

کرمان

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای افضلی پور

نشانی : سیرجان-بلوار دکتر صادقی- خیابان دهخدای جنوبی - نبش کوچه محمودآبادی

شماره تماس : 2233194 0344

شماره فکس : 2233195 0344

وبسایت : www.istasazehco.org

پست الکترونیکی : info@istasazehco.org