_

خراسان رضوی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای ایماندوست

نشانی : مشهد -برج البان- نبش معلم 16-طبقه 5- واحد 1

شماره تماس : 2-05136144100

شماره فکس : 05136038757

وبسایت : www.istabonyan.com

پست الکترونیکی : imandoust@istabonyan.com