ایرانیان سقف نوین جم

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای پور صنم

نشانی : تهران-شادآباد- خیابان 17 شهریور-خ عزیزی-نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان رضا-پلاک121

شماره تماس : 66154120

شماره فکس : 66153771