ایرانیان سقف نوین جم

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای پور صنم

نشانی : تهرانسر – بلوار اصلی – کوچه هجدهم – پلاک 9 – ساختمان دی – طبقه چهارم – واحد 12

شماره تماس : 44938160 - 44938749

شماره فکس : 66153771