اهورا صنعت بهدیس لیماک

مازندران

عاملیت : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

نام نماینده : آقای امین فر

نشانی : تنکابن-فردوسی شرقی-تقاطع چهارراه خرم آباد-نبش چهارراه تنکابن

شماره تماس : 01154232357- 01154232358