اسپرلوس ماد

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای محمدی

نشانی : تهران- ستاری شمال- پیامبر مرکزی- کوچه امامت- پلاک 6- واحد 6- طبقه سوم

شماره تماس : 44061210-44978857-44978919

شماره فکس : 44061210-44978857-44978919

وبسایت : www.sperloos.co

پست الکترونیکی : foroosh.sperloos@yahoo.com