استحکام سازان پارت صبا

فارس

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقایان روانفر و روانبخش

نشانی : شیراز- خیابان قصرالدشت- خیابان ولیعصر- کوچه 16- پلاک 422

شماره تماس : 07136277159- 07136277152

شماره فکس : 07136277173

پست الکترونیکی : estehkam.s.p@gmail.com