آکو سلیم برج

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای سلیمی فر

نشانی : تهران- رسالت- خیابان هنگام- خیابان شهید محمد طاهرخانی- پلاک 14- طبقه 4- واحد ۱۰

شماره تماس : 77249162- 77276946

پست الکترونیکی : akosalimborj@gmail.com