آکس طرح و ساخت

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای فشارکی

نشانی : تهران- میدان فاطمی- ساختمان 41- طبقه اول- واحد 12 و 14

شماره تماس : 88953161

شماره فکس : 88957408

وبسایت : axknauf.ir

پست الکترونیکی : ax.brojerd@yahoo.com