آکام بنیان تبریز

آذربایجان شرقی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای اکبریان و آبار

نشانی : تبریز- ولیعصر- فلکه بارنج- خیابان معلم-کوی نسیم پلاک 2/29

شماره تماس : 4-04133296743

شماره فکس : 04133296745

پست الکترونیکی : rasoulakbarian@yahoo.com