آژیراک برج

تهران

عاملیت : عاملین فروشگاهی

نام نماینده : آقای قوطویان

نشانی : تهران-خیابان مجیدیه شمالی- خیابان شهید افشاری- نبش شقایق غربی- پلاک 6- طبقه همکف

شماره تماس : 22507659- 22507846- 26305447

شماره فکس : فاکس:22306604

وبسایت : www.ajirakborj.com

پست الکترونیکی : Info@ajirakborj.com