آژیراک برج

اصفهان

عاملیت : عاملین فروشگاهی

نام نماینده : آقای قوطویان

نشانی : اصفهان- خیابان امام خمینی- نرسیده به کوچه شهید بهشتی- پلاک صفر- طبقه همکف

شماره تماس : 03133381537-03133381538

شماره فکس : 03133376222

وبسایت : www.ajirakborj.com

پست الکترونیکی : info@ajirakborj.com