آوگون سازان ابنیه کریمان

کرمان

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای منوری

نشانی : کرمان- بلوار کشاورز- حد فاصل کوچه 2و4 - ساختمان مهندسی یلدا - طبقه 1- واحد 1

شماره تماس : 03432134793 -03432134794

شماره فکس : 03432134795

پست الکترونیکی : asak_knauf@yahoo.com