آمود گستر پارسیان

اصفهان

عاملیت : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

نام نماینده : آقای طاهری

نشانی : اصفهان- خیابان پروین اعتصامی - ابتدای خیابان صباحی- مجتمع تجاری شهید رجائی

شماره تماس : 03132287696

شماره فکس : 03132266208

وبسایت : www.amood.ir

پست الکترونیکی : amood.g.p@gmail.com