آقای گودرزی

چهارمحال و بختیاری

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای گودرزی

نشانی : شهرکرد -میدان چهارمحال-بلوار فارابی جنوبی- نبش کوچه 19

شماره تماس : 03832254124

شماره فکس : 3341383 0383

پست الکترونیکی : saghf_azin_sh@yahoo.com