آقای کمائی

خوزستان

عاملیت : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

نشانی : ماهشهر- ناحیه صنعتی خیابان پشت مسجد جامع

شماره تماس : 06152343717

شماره فکس : 06152343691

پست الکترونیکی : kamaeishop@yahoo.com