آقای نیکوزاد

چهارمحال و بختیاری

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای نیکوزاد

نشانی : شهرکرد- بلوار کشاورز – نبش کوچه 21

شماره تماس : 03833351905

شماره فکس : 03833351904

پست الکترونیکی : vistasazaneshahrekord@yahoo.com