آقای نصیری

آذربایجان غربی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای نصیری

نشانی : ارومیه- خیابان فارابی- نبش 16 متری سوم

شماره تماس : 04433658723