آقای موذن

سمنان

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نشانی : شاهرود - خیابان امام - بلوار ابن سینا - نبش کوچه سوم

شماره تماس : 02332222911-02332238148-02332225628

شماره فکس : 02332225628

پست الکترونیکی : tapaleshargh@yahoo.com