اصفهان

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای منزوی زاده

نشانی : اصفهان- خیابان جی- روبروی تالار بزرگ جی-ابتدای خیابان شهروند جنوبی-پلاک110

شماره تماس : 9-03135244407

شماره فکس : 03135248003

وبسایت : www.monzavico.com

پست الکترونیکی : monzavizade@yahoo.com