آقای ارجائی

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای ارجائی

نشانی : تهران - اتوبان حکیم- بعد از اشرفی اصفهانی- خیابان باغ فیض- خیابان باهنر- نبش هجرت-ساختمان آفتاب- واحد 3

شماره تماس : 44979554-44979972

شماره فکس : 44975212

پست الکترونیکی : e_erjaie@yahoo.com